środa, 25 maja 2016

Stawianie balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Konstrukcja ogrodzenie plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Sztachety z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachety PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku jak proponowane sztachetki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz